Post Top Ad

08 5月, 2019

Tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật thường dùng tại nơi làm việc (phần 2)

Hôm nay, tiengnhatkythuat.com xin gửi đến các bạn series: Từ vựng tiếng Nhật kỹ thuật thường dùng nhất tại nơi làm việc 職場(しょくば)でよく使われる(つか)専門用語(せんもんようご) . Chuỗi bài viết được xây dựng tập trung đến ngữ cảnh làm việc thực tế hằng ngày tại công ty Nhật Bản. Bao gồm các kiến thức từ cơ bản đến chuyên ngành kỹ thuật như Xây dựng, Cơ khí, Điện - điện tử... cả trong văn phòng, nhà xưởng cũng như công trường. 
注意事項 Các điểm cần ghi nhớ
職場ですぐに使えるフレーズ 例について日本語・ベトナム語対訳を収録しております。
Đây là bộ sưu tầm cụm từ thường được sử dụng tại các địa điểm làm việc. Nội dung tiếng Nhật và bản dịch tiếng Việt được thể hiện bên cạnh nhau.
文章構成や状況により、文章や単語の翻訳が異なる可能性があります。本フレーズ集に収録している文章や単語は参考用とし、ご活用の際はご注意ください。
Các câu hoặc từ ngữ có thể được dịch khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc câu và tình huống sử dụng.
Các câu và từ ngữ được biên soạn trong bản sưu tầm này nên được sử dụng làm tài liệu tham khảo. Hãy cẩn thận khi sử dụng chúng trên thực tế.
tieng nhat chuyen nganh thuong dung tai noi lam viec
Tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật thường dùng tại nơi làm việc (phần 2)
tieng nhat chuyen nganh thuong dung tai noi lam viec
Tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật thường dùng tại nơi làm việc (phần 2)
tieng nhat chuyen nganh thuong dung tai noi lam viec
Tiếng Nhật chuyên ngành kỹ thuật thường dùng tại nơi làm việc (phần 2)
tieng nhat chuyen nganh thuong dung tai noi lam viec
Hãy bấm theo dõi tiengnhatkythuat.com để đón xem các phần tiếp theo của series trên trang tiengnhatkythuat.com nhé!

0 件のコメント:

Post Top Ad