Post Top Ad

07 5月, 2022

【電話応対の基本マナー】【不在着信対応】Gọi điện thoại lại khi có cuộc gọi nhỡ tiếng Nhật

Trong bài này, tiengnhakythuat.com xin chia sẻ cách gọi điện thoại lại khi nhận được một cuộc gọi nhỡ từ phía khách hàng, đối tác. Vì  là cuộc điện thoại trao đổi với đối tác kinh doanh, nên văn phong yêu cầu sử dụng rất nhiều các mẫu kính ngữ (敬語) phức tạp. 

Lưu ý: Đối với các cuộc gọi nhỡ của người quen, đồng nghiệp thì văn phong sẽ khác đi một chút và có thể không cần sử dụng quá nhiều mẫu mẫu kính. Hay nói cách khác là có thể đơn giản hay "suồng sã" hơn. Một số bạn nghĩ, "để cho chắc" có thể sử dụng luôn cho đồng nghiệp, người quen, tuy nhiên quan niệm đó sẽ gây phản ứng ngược. Nếu bạn sử dụng quá nhiều kính ngữ phức tạp với người quen, hay đồng nghiêp, có thể khiến họ cảm thấy áp lực, tạo ra khoảng cách và không thoải mái. 

Trong tiếng Nhật, cuộc gọi nhớ là 不在着信(ふざいちゃくしん), nghĩa là cuộc gọi đến nhưng người nhận vắng mặt. 
Gọi lại là 折り返し(おりかえし)

【電話応対の基本マナー】【不在着信対応】Gọi điện lại khi có cuộc gọi nhỡ tiếng Nhật

Một số mẫu câu thường dùng và ngữ cảnh áp dụng.

①Trường hợp người nghe là một ai đó phụ trách nghe gọi điện thoại của văn phòng.

Đầu tiên, sau khi gọi, ngay khi phía bên kia nhấc máy, các bạn cần đợi phía đầu dây bên đó nói xong, thông thường bạn sẽ nghe họ chào hỏi đơ giản với một số mẫu như:

はい。株式会社。。。セールス部でございます。
お電話ありがとうございます。株式会社。。。でございます。

Ngay khi họ nói xong, các bạn phải chào hỏi và xưng hô. Các bạn có thể dùng các mẫu câu như sau:

Nếu các bạn không biết đã nhận cuộc gọi từ ai, thì có thể dùng

いつも大変お世話になっております。
お忙しいところ恐れ入ります。株式会社… …部のグエンと申しますが、…時ごろにお電話いただき、折り返しご連絡させていただきました。
Hoặc 
いつも大変お世話になっております。
株式会社… …部のグエンと申します。
先程そちらからお電話をいただいたようなのですが、ご担当の方はいらっしゃいますか。

 Nếu các bạn biết tên người đã gọi, có thể nói: 

いつも大変お世話になっております。
株式会社… …部のグエンと申します。
先程そちら…様からお電話をいただいたようなので、折り返しご連絡させていただきました。
Hoặc 
いつも大変お世話になっております。
株式会社… …部のグエンと申します
先程そちらからお電話をいただいたようなのですが、…様はいらっしゃいますか。

Sau khi người phụ trách chuyển điện thoại sang cho người đã gọi bạn. Các bạn tiếp tục sử dụng mẫu ② dưới đây:

② Trường hợp bạn biết người gọi và gọi trực tiếp cho người đó. Hoặc người phụ trách điện thoại kết nối đến người đã gọi bạn. 

Đợi người đó nói xong, bạn có thể nói

いつもお世話になっております。株式会社… …部のグエンです。
先程お電話をいただいたようなので、折り返しお電話いたしました。
どのようなご用件でしょうか?

0 件のコメント:

Post Top Ad