Post Top Ad

22 5月, 2022

【メール・メッセージ・手紙数え方?件・通】Cách đêm số tin nhắn, mail, hay bức thư trong tiếng Nhật

Trong tiếng Nhật, khi muốn đến số tin nhắn điện thoại, số mail hay số bức thư, các bạn thường sử dụng từ đếm tiếng Nhật nào?

Hôm nay, để tiếp tục series Từ đếm trong tiếng Nhật, tiengnhatkythuat.com xin chia sẻ đến các bạn các từ đếm thường dùng liên quan đến cách đếm tin nhắn điện thoại, tin nhắn trong email hay thư tín, thư từ.

【メール・メッセージ・手紙数え方?件・通】Cách đêm số tin nhắn, mail, hay bức thư trong tiếng Nhật

Hiện nay, có 2 từ đếm thường được sử dụng để đếm số tin nhắn điện thoại, tin nhắn các ứng dụng nhắn tin liên lạc như Facebook, Line... hay tin nhắn thư điện tử như mail, outlook và đếm số bức thư viết tay gửi qua bưu điện đó là 通 (つう, tsuu) và 件 (けん、ken).

Trong quá khứ, khi các khái niệm về thư điện thử chưa được biết đến, thư từ chủ yếu được trao đổi thông qua viết tay và gửi qua đường bưu điện. Khi đó, từ đếm 通 được sử dụng chủ yếu. 

Cách đếm 通 (つう, tsuu):

1通、いっつう: 1 tin nhắn,  bức thư

2通、につう: 2 tin nhắn,  bức thư

3通、さんつう: 3 tin nhắn,  bức thư

4通、よんつう: 4 tin nhắn,  bức thư

5通、ごつう: 5 tin nhắn,  bức thư

6通、ろくつう: 6 tin nhắn,  bức thư

7通、ななつう: 7 tin nhắn,  bức thư

8通、はっつう: 8 tin nhắn,  bức thư

9通、きゅうつう: 9 tin nhắn,  bức thư

10通、じゅっつう: 10 tin nhắn,  bức thư

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc đếm e-mail theo "件" thay vì "通" đã dần trở thành xu hướng chủ đạo. Đặc biệt trên điện thoại di động, khi có tin nhắn mới đến,các nhà mạng thường thể hiện dưới dạng như 新着メール○件」.

1件、いっけん: 1 tin nhắn, 

2件、にけん: 2 tin nhắn, 

3件、さんけん: 3 tin nhắn, 

4件、よんけん: 4 tin nhắn, 

5件、ごけん: 5 tin nhắn, 

6件、ろっけん 6 tin nhắn,  

7件、ななけん: 7 tin nhắn, 

8通、はっけん: 8 tin nhắn,  

9件、きゅうけん: 9 tin nhắn,  

10件、じゅっけん: 10 tin nhắn, 

Lý do để giải thích cho sự thay thế này có thể giải thích là do: Trong trao đổi thư tín, một tin nhắn được gửi đi thường chứa đựng một vấn đề, một nội dung hay một yêu cầu nào đó từ phía người gửi. Mà trong thực tế, để đếm số lượng vấn đề, số yêu cầu, số nội dung trao đổi thì từ đếm thường được sử dụng là 件.

Vậy, câu hỏi đặt ra là từ đếm 通 còn được sử dụng hay không, và có thể sử dụng trong trường hợp nào? 

Tuy việc đếm số tin nhắn thư điện tử đã dần chuyển sang 件, tuy nhiên, việc đếm số bức thư vẫn sử dụng từ đếm 通. 

Thứ hai là, hai từ đếm này còn mang một chút khác biệt về hàm ý truyền đạt "通じさせる" thông điệp. 

Trong khi từ đếm chỉ đơn thuần  hàm ý số lượng vấn đề, số nội dung trao đổi... thì từ đếm 通 còn mang theo hàm ý "bức thư", hay "tin nhắn dài", do vậy, khi sử dụng đếm thư điện tử, dùng cách đếm 通 sẽ đem lại cảm giác gần gữi, được quan tâm hơn. Vì vậy, khi muốn nói với ai rằng "tôi đã gửi cho bạn một tin nhắn, xin hãy đọc nó" thì bạn có thể nói 「昨日、長いメールを1通送信したが、お読みください」, có thể tạm hiểu là đây không chỉ là một tin nhắn thông thường, mà nó là một tin nhắn dài chứa nhiều điều muốn nói. Nếu trường hợp này sử dụng 件, thì sẽ mang ý nghĩa "một tin, một nội dung" đơn thuần. Hãy ghi nhớ nhé !

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết Từ đếm trong tiếng Nhật qua đường link này nhé !

0 件のコメント:

Post Top Ad