Bài đăng mới

Post Top Ad

27 May, 2022

【介護募集ベトナム人】Tuyển dụng tokutei các ngành, tuyển dụng từ Việt Nam sang Nhật làm việc

Thông tin job đi Nhật và tại Nhật tháng 5/2022. Các bạn có hứng thú với thông tin công việc nào dưới đây, hãy nhanh tay liên hệ để nhận được ưu đãi:
【介護募集ベトナム人】Tuyển dụng tokutei các ngành, tuyển dụng từ Việt Nam sang Nhật làm việc

① Tuyển 10 bạn nữ N4 từ Việt Nam , hướng dẫn thi chứng chỉ kaigo, lương về tay 15 man trở lên quan tâm ib.Bạn nào hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ 1 suất duy nhất nợ 1/2 phí.

Gấp nữ nhà hàng Ramen OSAKA. Được nợ chứng chỉ, lương giờ 1000y/h

② Tokutei nhà hàng nam nữ N3 〜,21,9 man〜,thưởng 2 tháng lương,tăng lương theo năng lực quan tâm ib có NỢ CHỨNG CHỈ đối với các bạn chăm chỉ,cố gắng.

③ Tokutei thực phẩm làm cá Wakayama nam NỢ CHỨNG CHỈ ok N4 giao tiếp ,20-24man-Kagoshima lương về tay 10 man(năm 1)từ năm 2 thưởng 2 tháng lương,thưởng 4,4 tháng lương -Fukushima  chế biến thịt 23,3man〜30man bao gồm tăng ca 40 h/tháng 〜

④ okutei điện tử Osaka nam nữ  N3 〜20man+tăng ca,thưởng 2 lần-Kumamoto  N4 〜1400yen/h,về tay 18man〜,tăng lương,thưởng

⑤Tokutei kaigo 18man+tăng ca ,thưởng 2 tháng lương

⑥ Tokutei nhà hàng thịt nướng Osaka tuyển 10 nam nữ 22,5man gồm 40h tăng ca ,thưởng 2 lần ,N4 -Tokyo tuyển 10 nam nữ 23,7man gồm 40h tăng ca,thưởng 2 tháng lương,N4 -mì ramen 2bạn nữ

⑦ Tokutei nhà hàng nam nữ N3 〜,21,9 man〜,thưởng 2 tháng lương,tăng lương theo năng lực quan tâm ib có NỢ CHỨNG CHỈ đối với các bạn chăm chỉ,cố gắng.

⑧ Tokutei thực phẩm làm cá Wakayama nam NỢ CHỨNG CHỈ ok N4 giao tiếp ,20-24man-Kagoshima lương về tay 10 man(năm 1)từ năm 2 thưởng 2 tháng lương,thưởng 4,4 tháng lương -Fukushima  chế biến thịt 23,3man〜30man bao gồm tăng ca 40 h/tháng 〜

⑨ Tokutei điện tử Osaka nam nữ  N3 〜20man+tăng ca,thưởng 2 lần-Kumamoto  N4 〜1400yen/h,về tay 18man〜,tăng lương,thưởng

⑩ Tokutei kaigo 18man+tăng ca ,thưởng 2 tháng lương

No comments:

Post Top Ad