Post Top Ad

22 5月, 2019

Gia hạn và thay đổi Tư cách lưu trú 在留資格 online qua Internet

Kể từ ngày 29/03/2019 Cục quản lý nhập cảnh bắt đầu việc thủ tục tiếp nhận các yêu cầu về gửi xin kéo dài, thay đổi Tư cách lưu trú và xin cấp Giấy phép tái nhập cảnh vào Nhật Bản bằng phương thức gửi đơn qua mạng internet.
Và bắt đầu từ ngày 25/07/2019, Cục bắt đầu tiếp nhận đơn online qua hệ thống mạng internet.
keo dai thay doi tu cach luu tru online quan internet
Thông báo bắt đầu thủ tục kéo dài và thay đổi tư cách lưu trú online qua Internet

Tuy nhiên không phải bất cứ cá nhân nào cũng được thực hiện thủ tục online này, mà chỉ những cá nhân đại diện thuộc các tổ chức đáp ứng các yêu cầu dưới đây: 

Những người được liệt kê dưới đây mà đã nhận được yêu cầu từ những người nước ngoài hoặc người đại diện hợp pháp của họ:

1. Các nhân viên của các cơ quan tổ chức liên kết nước ngoài mà (các tổ chức đó) phải đáp ứng các yêu cầu cụ thể như sử dụng lao động nước ngoài một cách thích hợp và đáp ứng đầy đủ các ràng buộc để có thể khai báo về tình trạng việc làm của các công dân nước ngoài. 
* Lưu ý
Trường hợp thực tập sinh theo dạng quản lý của nghiệp đoàn (団体監理型技能実習) thì người thực hiện thủ tục gia hạn, thay đổi Tư cách lưu trú cho các thực tập sinh kỹ năng online KHÔNG phải là nhân viên của công ty tiếp nhận mà là nhân viên của NGHIỆP ĐOÀN)

2. Luật sư (弁護士) hoặc các chuyên gia pháp lý quản lý hành chính đã được chứng nhận (行政書士) mà đã được chính các cơ quan tổ chức liên kết nêu trên yêu cầu. 

Như vậy: Theo logic như trên, Người nước ngoài --> Cơ quan, tổ chức liên kết (đáp ứng yêu cầu) --> Luật sư hoặc chuyên gia pháp lý hành chính. Việc các cá nhân thuê trực tiếp các Luật sư hay chuyên gia thực hiện thủ tục là có thể không được phép. Hoặc các đại diện pháp lý khác không phải luật sư (弁護士), người quản lý hành chính (行政書士) đứng ra thực hiện các thủ tục và thu tiền dịch vụ từ người nước ngoài sẽ có thể quy vào vi phạm luật luật sư – luật quản lý hành chính (việc này cần tìm hiểu rõ hơn)

Quy trình thực hiện

Thủ tục xin thay đổi tư cách lưu trú online
Thủ tục xin thay đổi tư cách lưu trú online
 Các loại đơn xin được thực hiện
1. 在留期間更新許可申請。 Đơn đề nghị chấp thuận kéo dài thời gian lưu trú
2. 再入国許可申請。 Đơn xin cấp phép tái nhập cảnh
3. 資格外活動許可申請。Đơn xin cấp Giấy phép thực hiện những công việc khác ngoài những việc đã được cấp phép theo tình trạng cư trú trước đó.
及びの申請は,と同時申請の場合に限られます
Đơn phải được trình/ gửi cùng thời điểm với đơn
の申請は,出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第5項第1号に該当する場合に限られます。
Mẫu đơn chỉ giới hạn đối với các trường hợp tương ứng theo Luật Kiểm soát nhập cư và Công nhận người tị nạn tại điểm 1 mục 5 điều 19.

Dưới đây là chi tiết các loại tư cách lưu trú được phép xin thay đổi online thông qua các đại diện đủ điều kiên nêu trên:

cac loai tu cach luu tru duoc thay doi online internet
cac loai tu cach luu tru duoc thay doi online internet
Thay doi tu cach luu tru online qua internet
Danh sách Tư cách lưu trú được thực hiện thay đổi online
Quy định thực hiện, hướng dẫn chi tiết và các mẫu tờ khai cần nộp được thông báo trên trang củ Cục quản lý nhập cảnh theo đường link bên dưới:

0 件のコメント:

Post Top Ad