Post Top Ad

02 9月, 2019

Tỉnh Kumamoto lập Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài bằng các ngôn ngữ khác nhau

増加する外国人労働者をサポート
Các hoạt động hỗ trợ người lao động nước ngoài trong bối cảnh số lượng đang ngày một tăng lên.
今年4月に外国人を労働者として迎える在留資格「特定技能」が作られ、増加が見込まれる外国人をサポートするため県庁に相談窓口が開設されました。

Kể từ tháng 4 năm nay, một loại tư cách lưu trú mới (Kỹ năng đặc định) được triển khai, nhằm mục  đích hỗ trợ cho những người nước ngoài được dự đoán sẽ ngày một tăng lên, một Trung tâm tư vấn đã được triển khai tại Văn phòng tỉnh. 
Tỉnh Kumamoto thành lập Trung tâm hỗ trợ lao động người nước ngoài bằng các ngôn ngữ khác nhau

これまでは、中国語に対応できる職員1人の態勢だった相談窓口ですが、2日から、ベトナム語、中国語、英語に対応できる職員がほぼ常駐し、それ以外の言語に対しては通訳システムが使われほとんどの言語に対応可能だということです。
Cho đến nay, hiện bàn đã có một nhân viên hỗ trợ tiếng Trung Quốc, kể từ ngày 02/04/2019 trở đi, bàn hỗ trợ tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh sẽ luôn có nhân viên hỗ trợ thường xuyên. Đối với các ngôn ngữ khác, hệ thống phiên dịch sẽ được triển khai do vậy về cơ bản Bàn tư vấn có khả năng hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ khác nhau. 

県内には、約1万5000人の外国人が住んでいます。
また今年4月に外国人を労働者として迎える特定技能の在留資格が作られたため、外国人の数はさらに増えることが見込まれていて、サポートセンターは結婚やビザなど幅広い相談に対応するとしています。
Tỉnh Kumamoto hiện có khoảng 15 000 người nước ngoài đang sinh sống. Hơn nữa, trong bối cảnh từ tháng 4 năm nay, loại tư cách lưu trú Kỹ năng đặc định mới đã được áp dụng thì số lượng người nước ngoài được sự đoán sẽ ngày càng tăng lên. Trung tâm tư vấn đang có kế hoạch mở rộng phạm vi hỗ trợ cả về nội dung khác như Visa hoặc thủ tục kết hôn... cho người nước ngoài. 
Link gốc bài viết trên trang yahoo.co.jp

0 件のコメント:

Post Top Ad