Post Top Ad

16 9月, 2019

【千葉 外国人への電話相談 13の言語で対応】Tỉnh Chiba tiếp nhận hỗ trợ người bị nạn do bão bằng điện thoại

Thông tin hỗ trợ rất hữu ích cho các bạn đang sĩnh sống tại tỉnh Chiba, mọi người đang ở đó hoặc có bạn bè người thân thì hãy chia sẻ để các bạn nắm được nhé. 

台風被害の千葉 外国人への電話相談 13の言語で対応
Hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại Chiba gặp nạn do bão bằng đường dây điện thoại tư vấn với 13 ngôn ngữ.
台風15号で大きな被害が出ている千葉県では、電話による相談に13の言語で応じるなどして外国人への情報提供に取り組んでいます。
Tại tỉnh Chiba, nơi cơn bão số 15 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề, đang nỗ lực cung cấp thông tin đến người nước ngoài thông qua phương thức như hỗ trợ thông qua đường dây điện thoại tư vấn bằng 13 ngôn ngữ khác nhau.

このうち、千葉県国際交流センターは県内に住む外国人からの電話相談に13の言語で対応しています。
Trong hoàn cảnh đó, Trung tâm giao lưu quốc tế tỉnh Chiba đang nỗ lực giải quyết các cuộc gọi tư vấn từ người nước ngoài sinh sống trong khu vực tỉnh bằng 13 ngôn ngữ khác nhau.
対応している言語はやさしい日本語のほか、英語、中国語、韓国語、タイ語、ネパール語、ヒンディー語、タガログ語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ロシア語、それにインドネシア語です。
Các ngôn ngữ đang hỗ trợ ngoài ngôn ngữ tiếng Nhật đơn giản còn bao gồm: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Thái, tiếng Nepan, tiếng Ấn Độ, tiếng Philipin, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng VIỆT NAM, tiếng Nga và tiếng Indonesia.
受け付けは平日の午前9時から午後4時までで、電話番号は043-297-2966です。
Việc tiếp nhận giải quyết như sau:
                      Ngày thường (T2 đến T6)
                      Thời gian: từ 9h sáng đến 4h chiều.
                      Số điện thoại hỗ trợ: 043 - 297 - 2966
このほか、台風15号を受けて、市町村が住民向けに出す文書を英語と中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の5つの言語に翻訳して市町村に提供しているほか、携帯電話を充電できる場所を、センターのホームページに英語で載せています。
Ngoài ra, để đối phó với cơn bão số 15, Chính quyền địa phương không chỉ đã dịch tài liệu hỗ trợ cho người dân sang năm thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha mà địa điểm những nơi có hỗ trợ sạc điện thoại di động cũng đã được đăng bằng tiếng Anh trên trang web trực tuyến của trung tâm.
一方、千葉市の国際交流協会は新たに外国人支援センターを設けて相談に当たっているほか、フェイスブックでは、り災証明の申請のしかたや入浴ができる施設などを、やさしい日本語や英語、中国語で紹介しています。
Mặt khác, Hiệp hội giao lưu quốc tế tại thành phố Chiba ngoài việc thành lập một Trung tâm hỗ trợ người nước ngoài mới nhằm tiếp nhận, hỗ trợ các trường hợp cần tư vấn, trên trang Facebook, Chính quyền thành phố cũng đã giới thiệu cách đăng ký giấy chứng nhận thảm họa hay các cơ sở nơi bạn có thể tắm giặt... bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh và tiếng Trung.
これらの情報は、それぞれのホームページで確認できます。
Thông tin cũng được chia sẻ trang trang chủ của Chính quyền tỉnh Chiba, các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn.

0 件のコメント:

Post Top Ad