Post Top Ad

06 9月, 2019

Rút Tư cách xin Visa Thực tập sinh của Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam và Công ty Cổ phần Kết nối Nhân lực Việt

Thông tin mới cập nhật, các bạn hãy chia sẻ để mọi người chú ý tránh bị lừa đảo nhé. 

ベトナム国政府認定送出機関リ ストから の一部送出機関の削除について

Về việc xóa tên các đơn vị ra khỏi danh sách các công ty, tổ chức được Chính phủ Việt Nam ủy quyền làm đại diện xin cấp Visa Nhật Bản 
今年 9 月 4 日、 ベト ナム労働・ 傷病兵・ 社会問題省から外国人技能実習機構に対し、 下

記の2 つの送出機関について、 日ベト ナム間の技能実習制度に関する 協力覚書に基づく 認定送出機関リ スト から削除する 予定である と の連絡があり ました。

Ngày 04 tháng 09 năm nay, liên quan đến danh sách cách công ty, tổ chức đào tạo thực tập sinh kỹ năng nước ngoài, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Việt Nam) đã có thông báo về kết hoạch loại bỏ tên 02 công ty được nếu dưới đây ra khỏi danh sách các đơn vị, tổ chức được ủy quyền làm đại diện xin cấp Visa Nhật Bản theo Bản ghi nhớ hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và Nhật Bản về chế độ đào tạo thực tập sinh.
Rút Tư cách  xin Visa Thực tập sinh của Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam và Công ty Cổ phần Kết nối Nhân lực Việt
Thông báo chính thức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản về viêc
xóa tên 02 công ty ra khỏi danh sách Tổ chức được ủy quyền xin cấp Visa
これを受け、 本日以降、 外国人技能実習機構に対し、 技能実習計画の認定申請を行う 際
に下記の機関を送出機関と して利用する こと は出来ませんので、 その旨お知らせします。
Dựa trên thông báo đó, liên quan đến các tổ chức đào tạo thực tập sinh kỹ năng quốc tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản xin thông báo các tổ chức được nếu ngay sau đây kể từ nay không còn được chấp nhận như một tổ chức được ủy quyền làm đại diện xin cấp Visa liên quan đến kế hoạch đào tạo thực tập sinh kỹ năng.
(同様のお知らせを外国人技能実習機構ホームページで公表しています。 )
Thông báo tương tự cũng đang được đăng tải trên trang chủ của Hiệp hội thực tập sinh kỹ năng Quốc tế (Organization for Technical Intern Training)
1. TTC Viet Nam Human Resources Joint Stock Company(ベトナム TTC 人材株式会社)
Công ty Cổ phần Nhân lực TTC Việt Nam 
2. Viet Human Resources Connection Joint Stock Company(ベト ナム人材接続会社)
Công ty Cổ phần Kết nối Nhân lực Việt 
Thông báo chính thức trên trang chủ của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản
Thông báo chính thức trên trang chủ của Hiệp hội thực tập sinh kỹ năng Quốc tế (Organization for Technical Intern Training)

0 件のコメント:

Post Top Ad