Post Top Ad

16 November, 2019

【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí (Phần 1)

Chào các bạn, tiếp theo nội dung chia sẻ kiến thức tiếng Nhật chuyên ngành Cơ khí, hôm nay tiengnhatkythuat.com tiếp tục tổng hợp và chia sẻ đến các bạn bài viết với nội dung 【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí. 

Sau đây là danh sách từ vựng bằng hình ảnh: 

【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí
【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí
【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí
【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí
【機械加工用語集】Glossary of Machining, Từ vựng tiếng Nhật gia công Cơ khí

No comments:

Post Top Ad