Post Top Ad

02 11月, 2019

[HOT] Các Cơ sở Tư vấn Du học bị đình chỉ xin cấp Visa (vô thời hạn và có thời hạn) (Cập nhật)

Ngày 31/10/2019 vừa qua, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục có thông báo về việc Các Cơ sở Tư vấn Du học bị đình chỉ xin cấp Visa (vô thời hạn và có thời hạn) trên trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.
Thông báo mới lần này là Danh sách bổ sung trong thông báo trước đó đã được đăng tải trên trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản.

[HOT] Các Cơ sở Tư vấn Du học bị đình chỉ xin cấp Visa (vô thời hạn và có thời hạn) -

Nội dung chi tiết và danh sách cập nhật như sau: 

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã ra thông báo về việc: 

CÁC CƠ SỞ TƯ VẤN DU HỌC BỊ ĐÌNH CHỈ ĐẠI DIỆN XIN CẤP VISA 

査証さしょう代理申請だいりしんせい受付うけつけ停止ていしする留学斡旋機関りゅうがくあっせんきかん 
(Có thời  hạn hoặc vô thời gian)
以下いか留学斡旋機関りゅうがくあっせんきかんについては、以下記入いかきにゅうあいだ当館とうかんたいする査証さしょう代理申請だいりしんせいみとめていませんのでご注意ちゅういください。Thông báo chính thức trên trang chủ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam: 

Từ ngày 4 tháng 1 năm 2018, các công ty du học muốn tiến hành nộp visa du học cần phải có tên đăng ký trong “Danh sách cơ sở tư vấn du học” công khai trên trang web của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Ngoài ra, các công ty du học mỗi lần xin visa du học phải xuất trình bản gốc hoặc bản công chứng giấy phép Tư vấn du học do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và nộp 1 bản photo tại cửa sổ.
Các bạn chia sẻ đến bạn bè người thân cùng nắm được tránh bị lừa gạt.

0 件のコメント:

Post Top Ad