Post Top Ad

07 8月, 2021

【特定技能・特定活動】Tuyển dụng tokutei ginou, tokutei katsudo lương ca chế độ tốt tháng 8 năm 2021

1.TOKUTEI GINOU THỰC PHẨM

    Công việc : Thực phẩm ( bánh Khoai lang)
    Nơi làm việc : Tỉnh IBARAGI
    Lương / tháng : Cơ bản 156,000 yên (chưa bao gồm tăng ca)
    Số lương : 2 nữ / 1 nam

2.TOKUTEI GINOU LẮP RÁP THIẾT BỊ

    Công việc : Lắp ráp thiết bị và các máy điện 組み立て
    Nơi làm việc : Tỉnh ISHIKAWA
    Lương / tháng : Cơ bản 147,000 yên (chưa bao gồm tăng ca)
    Số lương : 2 nữ 

【特定技能・特定活動】Tuyển dụng tokutei ginou, tokutei katsudo lương ca chế độ tốt tháng 8 năm 2021

3.TOKUTEI KATSUDOU ÉP NHỰA

    Công việc : Ép nhựa
    Nơi làm việc : Tỉnh HIROSHIMA
    Lương / tháng : Cơ bản 152,000 yên (chưa bao gồm tăng ca)
    Số lương : 8 nữ 

4.TOKUTEI KATSUDOU LẮP RÁP THIẾT BỊ

    Công việc : Lắp ráp thiết bị và các máy điện
    Nơi làm việc : Tỉnh ISHIKAWA
    Lương / tháng : Cơ bản 193,000 yên (chưa bao gồm tăng ca)
    Số lương : 2 nữ

5.TOKUTEI NÔNG NGHIỆP

    Công việc : Nông nghiệp
    Nơi làm việc : Tỉnh Saga
    Lương / tháng : 200,000 yên
    Giới tính :  nữ

6.TOKUTEI NHỰA

    Công việc : Nhựa
    Nơi làm việc : 
    Lương / tháng : 
200,000 yên
    Giới tính : 2 nữ

0 件のコメント:

Post Top Ad