Post Top Ad

09 8月, 2021

Hướng dẫn vay tiền hỗ trợ tiêu dùng tại Nhật lãi suất 0% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 【緊急小口資金】【総合支援資金】

Kể từ năm tháng 12/2020, Do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng phúc lợi xã hội các tỉnh thành của Nhật Bản đã triển khai khoản quỹ cho vay phúc lợi sinh hoạt nhằm hỗ trợ các chi phí thiết yếu trong cuộc sống đối với những cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như các chi phí sinh hoạt v.v. hoặc cho các hộ gia đình có thu nhập thấp v.v.

(1) “Quỹ khẩn cấp nhỏ” hướng đến đối tượng bị giảm thi nhu nhập, có nhu cầu vay nhất thời để duy trì sinh kế. 

Đối tượng

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, giảm thu nhập do nghỉ làm v.v., cần cho vay khẩn cấp và tạm thời để duy trì sinh kế
*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp v.v.

*Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng nghỉ làm thì cũng thuộc đối tượng.

Hướng dẫn vay tiền hỗ trợ tiêu dùng tại Nhật lãi suất 0% do ảnh hưởng của dịch Covid-19 【緊急小口資金】【総合支援資金】

Giới hạn cho vay cao nhất

Trường hợp đặc biệt do nghỉ làm ở trường học v.v., người kinh doanh cá nhân v.v. là trong 200.000 yên
Trường hợp khác là trong 100.000 yên
*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 100.000 yên.

Thời gian hoãn trả

Trong 1 năm
(trước đây là trong 2 tháng)
Hạn chót thanh toán: Trong 2 năm
(trước đây là trong 12 tháng)

Lãi suất cho vay / người bảo lãnh

Không lãi suất / không cần

Nơi đăng ký

Hội đồng phúc lợi xã hội các quận: 社会福祉協議会

(2) “Quỹ hỗ trợ tổng hợp” hướng đến đối tượng là những người có cuộc sống hàng ngày khó khăn như những người bị thất nghiệp.


Tiến hàng cho vay phí sinh hoạt cần thiết trong thời gian đến khi xây dựng lại cuộc sống.

Đối tượng

Các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi vi rút corona chủng mới, khó khăn trong cuộc sống do giảm thu nhập hay thất nghiệp v.v., khó duy trì cuộc sống thường ngày
*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ giới hạn các hộ gia đình có thu nhập thấp.

*Nếu thu nhập giảm do ảnh hưởng của vi rút corona chủng mới, cho dù không phải là tình trạng thất nghiệp thì cũng thuộc đối tượng

Giới hạn cho vay cao nhất

(2 người trở lên) trong 200.000 yên / tháng
(Đơn thân): 150.000 yên / tháng
Thời gian cho vay: nguyên tắc là trong 3 tháng

Thời gian hoàn trả

Trong 1 năm
*Mở rộng phạm vi trước đây chỉ trong 6 tháng.

Hạn chót thanh toán

Trong 10 năm

Lãi suất cho vay / người bảo lãnh

Không lãi suất / không cần
*Nới lỏng phạm vi trước đây là trường hợp có người bảo lãnh thì không lãi suất, trường hợp không người bảo lãnh thì lãi suất năm 1,5 %.

Nơi đăng ký

Hội đồng phúc lợi xã hội các quận: 社会福祉協議会
Trong biện pháp đặc biệt lần này đổi mới là , khi trả lại, có thể miễn trừ việc trả lại cho những hộ gia đình thu nhập tiếp tục giảm mà được miễn thuế cư trú.

Các bạn có nhu cầu vay tiền, hãy nhập địa chỉ thành phố nơi mình sinh sống, rồi đến trực tiếp để hỏi thủ tục, hoặc có thể gọi điện để trao đổi và họ sẽ hướng dẫn thủ tục giấy tờ. 
Tuy theo đăng tải các điều kiện cho vay có vẻ phức tạp và khắt khe, tuy nhiên, theo thông tin một số bạn trên mạng, việc vay vốn không quá khắt khe trong việc chứng minh thu nhập giảm, có thể tự khai báo thu nhập thời gian gần nhất. 
Tuy nhiên, các bạn thực sự cần để trang trải cuộc sống mới nên làm thủ tục vay, tránh việc vay tiêu rồi khó kiểm soát việc chi trả.

Chúc các bạn thành công.

0 件のコメント:

Post Top Ad