Post Top Ad

23 2月, 2020

【接客関する仕事募集】Tuyển dụng cử nhân ngành Dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đi Nhật Bản làm việc (từ Cao đẳng trở lên)

Danh sách các vị trí tuyển dụng dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học liên quan đến ngành Dịch vụ, nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam sang Nhật Bản làm việc
Các ứng viên có hứng thú với Vị trí tuyển dụng nào xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi qua Email: tiengnhatkythuat.jp@gmail.com
【接客関する仕事募集】Tuyển dụng cử nhân ngành Dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đi Nhật Bản làm việc (từ Cao đẳng trở lên)

Chúng tôi sẽ gửi đến bạn thông tin chi tiết hơn về công việc bạn quan tâm.
(Các bạn giới thiệu được ứng viên chúng tôi cũng sẽ có phần quà cảm ơn bằng tiền mặt)
【接客関する仕事募集】Tuyển dụng cử nhân ngành Dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đi Nhật Bản làm việc (từ Cao đẳng trở lên)

【接客関する仕事募集】Tuyển dụng cử nhân ngành Dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đi Nhật Bản làm việc (từ Cao đẳng trở lên)

【接客関する仕事募集】Tuyển dụng cử nhân ngành Dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đi Nhật Bản làm việc (từ Cao đẳng trở lên)

Post Top Ad