Post Top Ad

24 8月, 2019

Tỷ lệ người Việt Nam bị Nhật Bản hủy Tư cách lưu trú chiếm tỷ lệ lớn trong số người nước ngoài

出入国在留管理庁は二十一日付で、入管難民法に基づく二〇一八年の在留資格取り消し件数を発表した。管理を厳格化した新制度適用や取り締まり強化で、過去最多だった前年の三百八十五件から二倍以上の八百三十二件へと大幅に増加した。資格別では「留学」が百七十二件から四百十二件に、「技能実習」が八件から十九倍の百五十三件に急増。この二つで全体の七割近くを占めた。
Ngày 21/8/2019, Cục Quản lý Lưu trú và Xuất nhập cảnh đã công bố số trường hợp bị hủy bỏ Tư cách lưu trú trong năm 2018 (二〇一八年)  dựa theo Luật Di trú và Tị nạn. Bằng cách áp dụng hệ thống mới với quản lý chặt chẽ hơn và tăng cường kiểm soát, số trường hợp đã tăng từ 385 trong năm trước lên 832, tăng hơn gấp đôi. Xét theo từng loại tư cách, Tư cách Lưu học sinh bị hủy đã tăng từ thứ 172 lên 412 trường hợp, Thực tập kỹ thuật đã tăng từ 8 lên con số 153 trường hợp, gấp 19 lần. Hai loại tư cách này chiếm gần 70% tổng số trường hợp bị hủy Tư cách.
Người Việt Nam bị Nhật Bản hủy Tư cách lưu trú chiếm tỷ lệ lớn so với người nước ngoài
Biểu đồ thống kê cách trường hợp bị hủy Tư cách lưu trú theo từng năm

来日外国人を巡っては、就労目的と知りながら留学名目で受け入れる教育機関の存在や、低賃金や長時間労働を理由に技能実習生の失踪が相次いでいる。政府は外国人の資格外活動の取り締まりとともに、悪質な教育機関や実習生受け入れ先の排除を進める方針。
Liên quan đến vấn đề người nước ngoài đến Nhật Bản, một số cơ sở giáo dục vẫn tiếp nhận du học sinh dù trên danh nghĩa là du học nhưng mục đích là làm việc hoặc liên tiếp xảy ra các trường hợp các thực sinh kỹ thuật biến mất khỏi nơi làm việc vì lý do thời gian làm việc dài cùng chế độ lương thấp. Chính phủ hiện đang thực hiện các chính sách kiểm soát vấn đề hoạt động ngoài tư cách lưu trú đã được cấp cùng với việc xóa các đơn vị tiếp nhận thực tập sinh hoặc các cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng.
入管庁によると、留学生が学校を除籍された後にアルバイトをしていたり、実習先から失踪した技能実習生が別の場所で働いていたりしたケースがあった。偽装結婚を含む「日本人の配偶者等」の資格取り消しも八十件あった。国籍・地域別では、ベトナムが全体の半数の四百十六件で最多。中国百五十二件、ネパール六十二件、フィリピン四十三件と続いた。 
Theo Cục Quản lý nhập cảnh, nhiều trường hợp sinh viên quốc tế đang làm việc bán thời gian sau khi đã bị đuổi khỏi trường, hoặc các thực tập sinh kỹ thuật đã biến mất khỏi địa điểm làm việc của họ và đang làm việc ở các địa điểm khác. Có 80 trường hợp bị thu hồi tư cách kết hôn với người Nhật do có hành vi kết hôn ngụy trang (kết hôn giả). Theo quốc tịch và khu vực, Việt Nam có số lượng lớn nhất với 416 trường hợp, chiếm một nửa trong tổng số. Tiếp theo là 152 trường hợp người Trung Quốc, 62 trường hợp người Nepal và 43 trường hợp người Philippines.
認められた在留資格に基づく活動を一定期間以上していない場合、資格は取り消される。一七年からは、期間に関係なく、資格に基づく活動をせず、別の活動をしている場合も取り消される新制度の運用が始まった。入管庁の担当者は「新制度の積極運用で取り消しが増えた。今後も力を入れていく」と話している。
Tư cách lưu trú sẽ bị hủy bỏ đối với các trường hợp không làm việc theo đúng với cách lư trú đã được cấp trước trong một khoảng thời gian nhất định. Từ năm 2017, theo quy chế mới được áp dụng, các trường hợp không hoạt động theo đúng tư cách lưu trú mà hoạt động các công việc khác ngoài tư cách đã được cấp dù bất kể thời gian nào đều bị xóa bỏ tư cách lưu trú. Đơn vị phụ trách tại Cơ quan quản lý nhập cảnh cho biết, các trường hợp bị hủy bỏ tư cách lưu trú đã tăng lên do việc áp dụng tích cực quy chế mới. Và trong tương lai, sẽ ngày càng chặt chẽ hơn. 
在留資格は、虚偽の書類提出など在留資格に疑義が生じた場合、本人の意見を聴いた上で法相か委任を受けた地方出入国在留管理局長が資格を取り消すかどうか判断する。取り消されると強制退去などとなる。
Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về tình trạng cư trú của bạn, chẳng hạn nghi ngờ có gian dối trong hồ sơ đệ trình, trên cơ xem xét ý kiến của đương sự, Giám đốc Cục Quản lý Lưu trú và Nhập cư các khu vực, người đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ủy quyền sẽ quyết định rằng có hủy bỏ tư cách lưu trú hay không. Nếu bị hủy bỏ, các cá nhân đó sẽ có thể bị trục xuất. 
Thông tin được trích dẫn và dịch từ: 
https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201908/CK2019082102000125.html

0 件のコメント:

Post Top Ad