Post Top Ad

16 9月, 2022

Gói hỗ trợ 5man yên cho hộ gia đình thu nhập thấp của chính phủ Nhật Bản 緊急支援給付金5万円給付

Ngày 8/9/2022, Chính phủ đã quyết định cung cấp 50.000 yên cho các hộ gia đình được đánh giá là thuộc đối tượng có thu nhập thấp (các đối tượng được miễn thuế cư trú, 住民税) như một biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình thu nhập thấp do giá năng lượng và thực phẩm tăng.

Số tiền 50.000 yên được cho là sẽ vượt quá số tiền trong nửa năm, với giả thiết rằng mức tăng giá điện, gas, thực phẩm, ... sẽ là khoảng 5.000 yên mỗi tháng.

Gói hỗ trợ 5man yên cho hộ gia đình thu nhập thấp của chính phủ Nhật Bản 緊急支援給付金5万円給付

Không chỉ hộ gia đình được miễn thuế cư trú mà cả những hộ gia đình có thu nhập giảm từ tháng 1 đến nay có thu nhập tương đương được miễn thuế cư trú cũng được miễn thuế.

Theo ước tính của Văn phòng Nội các, khoảng 16 triệu hộ gia đình sẽ đủ điều kiện.

Vậy thu nhập hàng năm của hộ gia đình được miễn thuế cư trú là bao nhiêu? Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn.

Định nghĩa về Hộ gia đình được Miễn thuế Cư trú

Thuế cư trú là một trong những loại thuế địa phương, và bao gồm hai loại thuế sau đây.

• Tiền thu nhập: Được đánh thuế trên thu nhập kiếm được trong năm trước. Tỷ lệ cố định thông thường 10%

• Tỷ lệ bình quân đầu người: Các cá nhân bị đánh thuế như nhau. Thông thường là 5000 yên
Mỗi đô thị có các điều kiện miễn thuế riêng, mặc dù chúng có khác nhau đôi chút. Nói cách khác, việc bạn có được miễn thuế hay không phụ thuộc vào nơi bạn sống.

Hộ gia đình được miễn thuế cư trú là các hộ gia đình được miễn thuế cư trú nêu trên.

0 件のコメント:

Post Top Ad