Post Top Ad

10 7月, 2022

Thủ tướng, Chủ tịch nước Việt Nam về hưu được bảo vệ như thế nào?

Theo quy định hiện hành của pháp luật, khi về hưu, nguyên thủ quốc gia và các cán bộ cấp cao khác vẫn sẽ được hưởng một số chế độ đặc biệt về cảnh vệ, về chăm sóc sức khỏe và các chế độ khác…

Cụ thể, theo Luật Cảnh vệ 2017 do Quốc hội ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ, được áp dụng biện pháp, chế độ cảnh vệ.

Các nội dung cảnh vệ bao gồm:

a) Bảo vệ tiếp cận;

b) Canh gác thường xuyên tại nơi ở.
Thủ tướng, Chủ tịch nước Việt Nam về hưu được bảo vệ như thế nào?

Được canh gác thường xuyên tại nơi ở

Theo Luật Cảnh vệ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Quốc hội thuộc đối tượng được cảnh vệ.

Cụ thể, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội và nguyên Thủ tướng sẽ được bảo vệ tiếp cận và canh gác thường xuyên tại nơi ở. Lực lượng cảnh vệ của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống.

Được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe đặc biệt

Đây là nội dung của Quy định 121/QĐ-TW 2018 về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Theo đó, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội và nguyên Thủ tướng Chính phủ sẽ được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đặc biệt.

Cụ thể, khám và kiểm tra sức khỏe định kỳ 06 tháng/lần; trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ.

Trường hợp bệnh nặng, diễn biến phức tạp thì tùy theo tình hình thực tế, bác sĩ theo dõi phải theo dõi sức khỏe và thăm khám hàng ngày. Trường hợp có bệnh lý cần thiết đi khám, kiểm tra sức khỏe tại nước ngoài phải có chỉ định của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và báo cáo, xin ý kiến của Ban Bí thư.

Được tổ chức tang lễ theo nghi thức Quốc tang

Nghị định 105/2012/NĐ-CP quy định, nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng và nguyên Chủ tịch Quốc hội cũng là những chức danh sẽ được tổ chức tang lễ theo nghi thức Quốc tang khi từ trần.

Lễ Quốc tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nếu tổ chức ở Hà Nội); Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 175 hoặc Nhà tang lễ số 25 Lê Quý Đôn, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (nếu tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh).

Trong 02 ngày Quốc tang, cả nước không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có dải băng tang.

Nguồn: luatvietnam.vn

0 件のコメント:

Post Top Ad