Post Top Ad

10 3月, 2020

【新型コロナウイルスの影響 在 留 資 格6ヵ月間有効】Kéo dài thời hạn Tư cách lưu trú COE do ảnh hưởng của dịch coronavirus chủng mới

Thông tin quan trọng từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản.

Ngày 10/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã có thông báo chính thức được đăng tải trang website của cục (http://www.moj.go.jp/) về việc Thời hạn có hiệu lực của giấy chứng nhận Tư cách lưu trú (COE) do ảnh hưởng của sự lây lan của coronavirus chủng mới

Cụ thể là quyết định coi Giấy chứng nhận tư cách lưu trú (thông thường đủ điều kiện) có giá trị trong "3 tháng" là hợp lệ trong "6 tháng" trong thời gian hiện tại. Tức là các Giấy tư cách hiện tại mà có hiệu lực trong vòng 3 tháng sẽ vẫn được chấp nhận trong vòng 6 tháng để có thể làm thủ tục xin cấp Visa để nhập cảnh vào Nhật Bản.
【新型コロナウイルスの影響 在 留 資 格6ヵ月間有効】Kéo dài thời hạn Tư cách lưu trú COE do ảnh hưởng của dịch Corona
Thông báo chính thức bằng tiếng Nhật như sau: 
(Thông báo chính thức xem tại: http://www.moj.go.jp/content/001316712.pdf )

令 和 2 年 3 月 10 

日 出 入 国 在 留 管 理 庁
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う 在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 有 効 期 間 に つ い て
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常 は「3か月間」有効な在留資格認定証明書を,当面の間,「6 か月間」有効なものとして取り扱うこととしました。
この取扱いにより,6か月以内の在留資格認定証明書は,査 証(ビザ)の発給申請(注)や上陸申請の際に御使用いただける こととなります。
(注)査証(ビザ)の発給申請は在外公館で行っていただく必要があり ます。 
交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合 は,在外公館での査証(ビザ)発給申請時,受入れ機関等が「引き 続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが 可能である」ことを記載した文書を提出いただく必要があります。


Như vậy là những bạn du học sinh, kỹ sư hoặc người nhà, đặc biệt là các mẹ đón con nhỏ sang Nhật… đã nhận được COE để sang Nhật trong thời gian tới nhưng đang lo lắng về dịch bệnh nên băn khoăn ko biết có nên lùi lại lịch sang hay ko thì có thể yên tâm phần nào, không cần lo lắng sợ ko sang thì hết hạn COE nhé !./

Post Top Ad