Post Top Ad

19 6月, 2019

Hướng dẫn khai báo nghỉ việc, chuyển công ty mới lên Nyukan Online

Theo quy định của cục xuất nhập cảnh thì khi nghỉ việc, đổi công ty, thay đổi địa điểm làm việc... các bạn phải báo cáo với cục xuất nhập cảnh trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi (so với thông tin đã khao báo Nyukan trước đó). Có 3 cách gửi thông báo thay đổi công ty (契約機関に関する届出) lên nyukan (tên đầy đủ mới nhất từ ngày 01/04/2019 là Ministry of Justice Immigration Services Agency) là gửi online (quan hệ thống 入国管理局電子届出システム ), gửi bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan của cục xuất nhập cảnh gần nhất.

Hướng dẫn khai báo nghỉ việc, chuyển công ty mới lên Nyukan Online
Hướng dẫn khai báo nghỉ việc, chuyển công ty mới lên Nyukan Online 
Hôm nay tiengnhatkythuat.com sẽ hướng dẫn các bạn các khai báo thông tin chuyển việc, chuyển địa điểm làm việc cho cục xuất nhập cảnh qua mạng Internet.

Trước hết, bạn cần đăng ký tài khoản qua đường link sau:

Sau đó chọn 中長期在留者はこちら (for mid-to-long-term resident)

Nhấn chọn 認証ID発行 

Nhập đầy đủ thông tin theo form sau đó nhấn chọn 確認
Chú ý: Tên tài khoản và mật khẩu phải đảm bảo đủ các thành phần được quy định tại vùng chú thích ngay bên phải vùng cần nhập.


Xác nhận lại thông tin, nếu không có gì sai thì nhấn chọn 登録 để đăng ký.

Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản vừa đăng ký xong.

Thông báo kết thúc hợp đồng với công ty cũ

Tại  màn hình chính nhấn chọn 契約終了 để đăng ký thông tin kết thúc hợp đồng ở công ty cũ.

Nhập đầy đủ thông tin theo Form sau đó nhấn chọn 確認 
Chú ý
Địa chỉ bạn cần nhập bằng chữ Zenkaku 全角.
Các ký tự chữ in hoa La Mã (I, II, III...) không được chấp nhận, cần thay thế bằng (1, 2, 3...) và tất cả đều phải là Zenkaku.
Trường hợp nhập đúng địa chỉ vẫn báo lỗi, hãy kiểm tra và thay đổi (nếu được) các ký tự đặc biệt có trong địa chỉ đang nhập. 


Cách chuyển đổi chữ sang Zenkaku hoặc Hankaku ở đây nếu bạn không biết cách nhập.
Xác nhận lại thông tin, nếu không có gì sai thì nhấn chọn 届出 

Đăng ký thông tin công ty mới chuyển 


Nhập đầy đủ thông tin theo Form sau đó nhấn chọn 確認 

Chú ý : (Như trên)Xác nhận lại thông tin sau đó nhấn chọn 確認 ⇛ 登録


Sau khi bạn đăng ký xong thì sẽ có email gửi về địa chỉ mail của bạn.

Email này mới chỉ là email thông là Nyukan đã nhận được thông tin khai báo của các bạn. Sau khi cục xem xét thông tin, nếu OK sẽ có một email thông báo khai báo thành công thì lúc đó mới yên tâm nhé. 

Ngoài cách đăng ký thông tin lên cục xuất nhập cảnh Nhật Bản Online thì bạn có thể gửi qua bưu điện hoặc đến trực tiếp để nộp (sẽ chia sẻ đến các bạn trong bài viết tiếp theo)

Chúc các bạn thành công.

0 件のコメント:

Post Top Ad