Post Top Ad

20 4月, 2020

【10万円給付外国人閣議決定】Trợ cấp 10man cho lao động nước ngoài tại Nhật Bản do ảnh hưởng của dịch Corona Covid-19

Các câu hỏi liên quan đến đối tượng và cách thức nhận trợ cấp 10man yen từ chính phủ Nhật Bản

Vào chiều tối nay 20/4 thì bộ nội vụ đã công bố bản tóm lược đề án trợ cấp 10 man. Theo đó người nước ngoài có đăng ký lưu trú tính đến ngày 27/4 đều thuộc đối tượng trợ cấp từ chính phủ.

【Q&A】10万円いつ、どうすればもらえる? 届いた申請書を返送
Các câu hỏi liên quan đến cách thức nhận tiền hỗ trợ 10man yen và gửi đơn Đề nghị sau khi nhận được đơn.
 Q 給付対象と時期は Đối tượng và thời gian nhận
 A 4月27日時点で住民基本台帳に記載がある人が対象となる。給付申請の受け付け開始は市区町村によって異なり、早ければ5月中にも始まる見通し。申請期限は受け付け開始から3カ月以内となる。
Đối tượng được nhận tiền là những cá nhân đã được đăng ký trong Sổ đăng ký thường trú cơ bản (Hồ sơ quản lý thông tin cá nhân đối tượng được quản lý tại một đơn vị hành chính tại Nhật Bản) tính đến thời điểm ngày 27.4
Việc triển khai thực hiện tiếp nhận Đơn xin nhận khoản tiền hỗ trợ tùy theo khu vực sẽ có sự khác nhau, tuy nhiên theo dự kiến sẽ được tiến hành vào khoảng giữa tháng 5. Thời hạn nộp đơn là trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm triển khai. 
【10万円給付外国人閣議決定】Chính thức quyết định trợ cấp 10man cho cả lao động nước ngoài tại Nhật Bản do ảnh hưởng của dịch Corona Covid-19
Mẫu Đơn xin nhận tiền hỗ trợ 10man do ảnh hưởng của dịch virut Corona
 Q どうすればもらえるのか Làm thế nào để nhận được khoản trợ cấp
 A 住民基本台帳を基に、市区町村が、世帯全員の氏名が記載された申請書を郵送するので、世帯主かその代理人が銀行の口座番号などを記載して返送すれば、世帯分の給付金が口座に振り込まれる。マイナンバーカードがあればオンライン申請も可能だ。
Dựa trên Sổ đăng ký thường trú cơ bản, các địa phương sẽ gửi tờ Đơn đăng ký (nhận hỗ trợ) đến tất cả các cá nhân có tên ghi chép trong sổ.

Vậy: Chỉ các cá nhân trong diện quản lý của địa phương và có địa chỉ đúng mới nhận được Đơn đăng ký nhận trợ cấp. 
 Q 外国人や海外にいる日本人は給付対象か Người nước ngoài tại Nhật và người Nhật tại nước ngoài có thuộc đối tượng đăng nhận hỗ trợ hay không.
 A 住民基本台帳に記載されていれば対象となる。逆に日本にいても記載がない人は受け取れない。
Tất cả các cá nhân được ghi trong Sổ đăng ký thường trú cơ bản đều được nhận tiền hỗ trợ. Ngược lại, người dù có ở Nhật nhưng không có tên trong sổ thì không được nhận.
 Q 受け取りを希望しない人はNgười không có nguyện vọng nhận tiền trợ cấp thì sao
 A 申請書の氏名の横に「希望しない」というチェック欄があり、受け取らないという選択も可能だ。その場合、国の予算として今後活用される。
Trong đơn đăng ký được gửi đến, sẽ có mục 「希望しない」 tức “Không có nhu cầu nhận tiền hỗ trợ”, bạn hãy check vào mục đó NẾU không muốn nhận tiền hỗ trợ. Trong trường hợp đó, ngân sách sử dụng của quốc gia sẽ tổng hợp lại sau.
 Q 世帯ごとの給付だと不都合な人もいるVới trường hợp những người cảm thấy bất tiện khi nhận trợ cấp theo hộ gia đình.

 A ドメスティックバイオレンス(DV)などで住民票を残して別居しているケースもあり、今後、対応を検討する。
Cũng có một số trường hợp do nhiều yếu tố (như bạo lực gia đình) mà bỏ lại thẻ cư trú và dọn ra sống riêng. Với các trường hợp đó, việc thực hiện sẽ được nghiên cứu sau.
 Q 暴力団なども給付対象になるのかCác đối tượng du côn, xã hội đen, yakuza có thuộc đôi tượng được nhận trợ cấp không
 A 総務省は現状の仕組みでは排除できないとしており、今後の検討課題だ。
Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản thì đây là vấn đề không thể loại bỏ được nên sẽ được xem xét nghiên cứu sau.

Post Top Ad